Een goed ontruimingsplan redt levens

In een noodsituatie kan het noodzakelijk zijn dat een gebouw zo snel mogelijk ontruimd moet worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er kan bijvoorbeeld brand uitbreken, sprake zijn van een gevaarlijke stof die in de lucht hangt of een andere dreiging.

Wat de reden ook is, het is in zulke gevallen cruciaal dat de ontruiming van het gebouw zo snel mogelijk en ordelijk verloopt. Een chaotische ontruiming leidt vaak tot paniek en dat kan de situatie alleen maar erger maken. Het is daarom belangrijk dat gebouwen beschikken over een ontruimingsplan. Met een goed opgesteld en volledig ontruimingsplan is de kans veel groter dat alle aanwezigen het gebouw tijdig en in goede gezondheid kunnen verlaten.

De inhoud van een ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een omvangrijk document waarin de details voor een ordelijke ontruiming beschreven staan. Het is de bedoeling dat iedereen aan de hand van zo’n plan weet wat ze moeten doen tijdens een noodgeval. In zo’n plan wordt ook een plattegrond opgenomen. Hierop kan iedereen inzien welke vluchtroutes ze moeten nemen als een gevaarlijke situatie zich voordoet.

Het is ook een hulpmiddel om hulpverleners beter hun werk te laten doen. Verder staan er in een ontruimingsplan allerlei soorten adviezen, bijvoorbeeld wat je moet doen in specifieke gevaarlijke situaties zoals brand. Daarbovenop kunnen er taken worden beschreven die uitgevoerd dienen te worden door bijvoorbeeld de beveiliging, de BHV’ers en de directie. Een ontruimingsplan dient aangegrepen te worden tijdens een noodgeval.

Het heeft als doel om betrokkenen te helpen in het geval van een dreigende situatie. Ontruimingsplannen worden doorgaans opgemaakt door experts die een gebouw grondig hebben onderzocht en doorgenomen. Deze deskundigen zijn speciaal opgeleid en weten dus precies wat er moet gebeuren tijdens een noodgeval. Deze kennis combineren ze met de kennis over en gebouw om tot een bruikbaar ontruimingsplan te komen.