Cursussen in veiligheid

Op www.veiligheids-trainingen.nl kun je een ruim aanbod van cursussen en trainingen vinden voor het verhogen van de veiligheid. Dat kunnen zeer uiteenlopende lessen zijn aangezien gevaarlijke situaties die de veiligheid bedreigen zeer divers kunnen zijn. Het waarborgen van de veiligheid kan op verschillende manieren bereikt worden. Het herkennen en identificeren van gevaarlijke situaties is daarbij de eerste stap. Uiteraard moet je ook weten hoe je moet handelen als zo’n gevaarlijke situatie zich voordoet.

Gevaarlijke situaties herkennen is de eerste stap

Er zijn gevallen waar het voor zich spreekt dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld wanneer iemand plotseling onwel wordt of wanneer er brand uitbreekt. Het is belangrijk om te weten wat je moet doen in dergelijke situaties maar het is wellicht net zo belangrijk om voorbereid te zijn op het voordoen van een noodgeval.

Brand kan bijvoorbeeld mogelijk voorkomen worden door brandgevaarlijke plaatsen in een gebouw te identificeren en het gevaar te verhelpen. Ook is het belangrijk om te weten naar welke signalen er gekeken moet worden als er iemand onwel wordt. Het kan namelijk zijn dat het een relatief onschuldig incident is maar mogelijk is het een levensbedreigende situatie. In vrijwel alle gevallen zijn omstanders degenen die eerste hulp moeten verlenen tot getrainde professionals ter plaatse kunnen zijn.

Als je weet hoe je moet handelen en waar je op moet letten kunnen er levens gered worden. De eerste momenten na het optreden van bijvoorbeeld een hartstilstand zijn namelijk cruciaal voor de kansen van het slachtoffer.

Door de symptomen snel maar systematisch door te nemen kan er in veel gevallen al snel geconstateerd worden of het gaat om een levensbedreigende situatie. Het stabiliseren van een persoon en het geven van een hartmassage tijdens de eerste minuten kan daarbij doorslaggevend zijn voor de overlevingskansen. Zodra professioneel medisch personeel aanwezig is kunnen zij verder gaan met de diagnose en behandeling.