Moderniseren in de werkwijze op kantoor: 3 Tips

In veel organisaties bestaat een vaste werkwijze, die helaas lang niet meer altijd de meest efficiënte wijze blijkt te zijn. Met name in oudere organisaties wordt er vaak niet verder gekeken naar optimalisatiemogelijkheden, die wel voor het oprapen liggen.

Hoewel er steeds meer een beweging ontstaat van optimalisatie, werkmethodes die zorgen voor een meer doelgerichte, effectieve aanpak en betere resultaten, gaat deze beweging nog niet met de snelheid die de huidige concurrerende tijd zou vragen.

Go2Office geeft drie tips om de werkwijze te moderniseren en zo sneller, effectiever en goedkoper de doelen te bereiken die de organisatie gesteld heeft.

1. Agile werken

Agile is het Engelse wordt voor behendig, wat direct aangeeft wat agile werken inhoudt: op een een behendige wijze te werk gaan.

In de praktijk betekent dit dat er met kleine teams wordt gewerkt aan doelstellingen op de korte termijn, die ieder bijdragen aan een einddoel dat groter is.

Bij agile werken wordt er meer gewerkt vanuit een klantgerichte approach, waarbij het behalen van snelle doelen volgens de wensen van de klant heilig is.

Agile werken kan op diverse wijzen worden ingevuld, maar scrum is met afstand de meest populaire vorm. Bij scrum wordt er in kleine teams gewerkt die in zogenaamde sprints van 1 tot 4 weken werken aan kleine doelstellingen.

Na afloop van iedere sprint is er een (tussen)product opgeleverd. Scrum kan geleerd worden bij iPeople, een instituut dat certificaten afgeeft en zo bijdraagt aan de juiste invulling van scrum.

In de praktijk zorgt agile werken voor een hogere kwaliteit van producten en diensten, een meer doelgerichte approach en stelt het werknemers in staat om meer in hun kracht te werken, waardoor het team als geheel beter functioneert.

2. Verbeterd time management

In veel organisaties wordt de tijd die gespendeerd wordt aan taken onvoldoende bijgehouden. Met name wanneer er B2B gewerkt wordt is dit soms kostbaar, omdat er bijvoorbeeld te veel tijd wordt besteed en hierdoor veel niet-facturabele uren gemaakt worden.

Bovendien zorgt goed time management ervoor dat het inzichtelijk wordt waar tijd naartoe gaat, waar tijdswinst te behalen valt en waar processen versneld kunnen worden.

Idealiter wordt er software gebruikt om tijdspendering bij te houden, maar vanzelfsprekend kan dit op verschillende wijzen.

Het belangrijkste is dat voor het management duidelijker wordt hoe men de tijd gebruikt. Daarnaast zorgt inzichtelijkheid ook voor meer bewustzijn onder werknemers, waardoor het eenvoudiger wordt om tijd effectief te besteden.

3. Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een andere beweging die minder inspeelt op de inhoudelijke werkwijze, maar meer omgeving waarin iemand werkt.

Binnen het Nieuwe Werken hebben werknemers niet langer een vaste werkplaats, maar zijn er grotere werktuinen met flexwerkplekken. Het idee dat dit onderlinge samenwerking bevordert.

Daarnaast moet het binnen het Nieuwe Werken eenvoudiger zijn om thuis te werken: niet langer de 9-tot-5-mentaliteit, maar een meer losse invulling.

Voorop staat hierbij het behalen van doelen binnen deadlines, maar de exacte tijdsinvulling is aan de werknemer zelf.

Op deze manier kan iedereen op zijn of haar eigen manier werken. Sommige mensen werken bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg of juist ’s avonds beter. Zij worden met het Nieuwe Werken niet langer gedwongen in een bepaalde tijdframe te werken, wat doorgaans de effectiviteit van het individu bevordert.