MKB-winstvrijstelling verlicht de belasting op de winst

Ondernemerschap is een uitdaging waarbij geen dag hetzelfde is. Als ondernemer van een MKB kan het vooral voor startende ondernemers soms moeilijk zijn om het hoofd boven water te houden en kunnen veranderingen in de markt en de economie een grote impact hebben op het bedrijfsresultaat.

Gelukkig is het in Nederland over het algemeen goed geregeld en zijn er ook diverse maatregelen die de ondernemer helpen om de lasten te verlichten. Een van deze regelingen is de zogenoemde MKB-winstvrijstelling, waarbij ondernemers van het Midden- en Kleinbedrijf voor een deel vrijgesteld worden van de belasting die er over de behaalde winst betaald dient te worden. De vrijstelling van de belasting in dit geval bedraagt 14%.

Een aftrekpost om de ondernemer te verlichten

De MKB winstvrijstelling is een zogeheten aftrekpost en zorgt voor lastenverlichting op de belasting van de winst, wat voor veel ondernemers een erg welkome bijkomstigheid is. Deze lastenverlichting wordt niet berekend per eigenaar, maar per bedrijf en het is dus mogelijk om met meerdere bedrijven van dezelfde eigenaar in aanmerking te komen voor deze vrijstelling.

Voordat de winstvrijstelling berekend kan worden dient er eerst wel ondernemersaftrek van de winst worden afgetrokken. Deze ondernemersaftrek bestaat onder andere uit de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Het is niet mogelijke om MKB-winstvrijstelling over de winst te krijgen als medegerechtigde. Enkel en alleen de ondernemer kan hier aanspraak op maken.

MKB- winstvrijstelling is een geautomatiseerd proces

De MKB-winstvrijstelling is in het leven geroepen om ondernemers een steun in de rug te geven en meer terug te geven van het uiteindelijke bedrijfsresultaat dat geboekt wordt. Deze vrijstelling werkt automatische en wordt voor elk bedrijf dat binnen de doelgroep valt berekend en toegepast door de belastingdienst.

Het is dan ook niet mogelijk om van deze vrijstelling af te zien. Er zit in echter ook een keerzijde aan de MKB-vrijstelling, want wanneer er geen winst wordt geboekt door de onderneming dan heeft de toegepaste vrijstelling een averechts effect vanuit het oogpunt van de ondernemer en word je in principe zwaarder belast dan wanneer er geen vrijstelling zou worden toegepast. Het bereiken van de bedrijfsdoelen en het Netto winstresultaat is dan ook belangrijker dan ooit.