Het gebruik en de voordelen van een scrumbord

Scrum is een raamwerk die in het zakenleven de afgelopen jaren flink aan populariteit heeft gewonnen. De hoofdgedachte hierbij is dat producten of projecten op een veel meer flexibele manier worden ontwikkeld en/of onderhouden dan traditioneel het geval is. Bij scrum wordt door een team steeds gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel sprints worden genoemd. 

Een essentieel onderdeel van elke scrumsessie is het scrumbord. Een scrumbord gebruik je om een overzicht te creëren van de inhoud van iedere sprint. In dit artikel leggen we je uit hoe je het scrumbord kunt gebruiken om het maximale uit je scrumsessies te halen.

Hoe gebruik je een scrumbord?

Zoals gezegd geeft een scrumbord je een overzicht van de inhoud van een sprint. Meestal wordt op een scrumbord van links naar rechts gewerkt. Aan de linkerkant staan je lopende taken en helemaal rechts staat alles wat in die sprint al afgerond is. In het midden heb je gebruikelijk nog meerdere kolommen die de status aangeven van een een taak, zoals bijvoorbeeld “Moet worden getest” of “Mee bezig”.

Met het bovenstaande kant-en-klare scrumbord die je hier kan bestellen kan je gelijk aan de slag. Alle taken en statussen kun je met post-its en magneten kwijt onder de relevante kolommen. Met deze zeer laagdrempelige opzet kun je de complete globale planning van een belangrijk project in één middag klaar hebben.

De voordelen van een scrumbord

Een goed scrumbord zorgt ervoor dat het hele team in één oogopslag kan zien wat er nog allemaal moet gebeuren en hoe het ervoor staat. Daarnaast creëert het bord een ontmoetingsplek voor het houden van dagelijkse meetings. Het aan het einde van de week toevoegen van groene smileys op het bord en het verplaatsen van taken van “Mee bezig” naar “Done” zorgen ook voor een positieve en productieve sfeer in je organisatie.

Heb je hulp nodig op het gebied van efficiëntie binnen je team kijk dan eens op de nieuwe website van Lean People

De belangrijke voordelen van het gebruiken van een scrumbord zijn in het kort:

  • Een versterkt groepsgevoel. Met het scrumbord zie je waar anderen mee bezig zijn, waardoor iedereen gemakkelijk waar nodig bij kan springen of advies kan geven over specifieke taken. 
  • Meer transparantie en daarmee meer kennisdeling. Doordat er sprake is van meer transparantie in de organisatie en er vaker meetings worden gehouden, vindt er ook meer kennisdeling plaats. Zo kan tijdens een scrumsessie blijken dat een probleem dat door iemand wordt gedeeld ooit al door iemand anders in het verleden is opgelost.
  • Positieve bedrijfscultuur met meer focus op groei. Het scrumbord laat overzichtelijk zien hoe het team er op dat moment voor staat, ook wanneer dingen minder goed gaan dan gehoopt. Hierdoor worden mensen gemotiveerd om met oplossingen te komen en elkaar te stimuleren om iedere keer weer een nog beter resultaat na te streven. 

Zou je graag meer informatie opdoen over dit onderwerp, download dan het scrum whitepaper van Lean People.